نوبت دهی اعتماد پرداز

جهت ورود به سامانه نوبت دهی اینترنتی کلینیک (درمانگاه) شهید فلاحی بر روی لینک زیر کلیک نمایید 

ورود به سامانه نوبت دهی درمانگاه شهید فلاحی

 نوبت دهی درمانگاه فلاحی