نوبت دهی اعتماد پرداز

یادگیری زبان امروزه از اساسی ترین نیاز های بشر است. توانایی برقرار کردن ارتباط با سایر افراد یک ویژگی مهم محسوب میشود و اصولا زندگی در دنیای امروز نیازمند فراگیری دو علم زبان و کامپیوتر است چراکه جهان به سمت صنعتی تر و سیستماتیک تر شدن پیش می رود