نوبت دهی اعتماد پرداز

×

پیام

FC DEBUG_MOBILE: Added JS code to detect and set screen resolution cookie

1- تشکیل پرونده ورزشکاران

مدیریت باشگاه ورزشی

2- ثبت شهریه و دریافت و پرداختها

نرم افزار باشگاه بدنسازی

3- نمایش میزان اعتبار باقیمانده اشخاص به صورت جلسه مانده و اعتباری

نرم افزار باشگاه

4- قابلیت اتصال به کارتخوان و کنترل تردد افراد

5- سیستم صدور کارت بارکد و کارت RFID

6- تمدید اعتبار ورزشکار به صورتی ماهانه و جلسه ای

7- هشدار صوتی پایان اعتبار توسط بلند گو

8- سیستم ارسال پیامک هوشمند

8- صندوق هوشمند جهت ثبت دریافتها و پرداختهای باشگاه ورزشی

9- قابلیت اتصال به سیستم اثر انگشت

10- گزارش از سود و زیان و نمودار های مالی

11- قابلیت تنظیم و ارائه برنامه ورزشی و چاپ

12- ثبت مشخصات جسمی و رکوردی ورزشکاران

13-تنظیم برنامه غذایی ورزشکاران و چاپ

14- قابلیت اتصال به رله جهت کنترل گیت و در باز کن

سیستم صدور بلیط هوشمند جهت استفاده جلسه ای مناسب برای استخر و ورزشگاه های عمومی

15- تعریف رشته های ورزشی و امکان تعریف سالن های مجزا

16- ثبت نام جلسه ای ، ماهانه ، اعتباری/ ماهانه و ...

17- محاسبه دستمزد پرسنل و مربیان باشگاه

نرم افزار باشگاه