نوبت دهی اعتماد پرداز

دستگاه بادی انالیزور تانیتا یا بادی کمپوزیشن تانیتا ساخت ژاپن
 • Part of the World's ONLY advanced multi frequency segmental body composition analyzer
 • Bluetooth wireless connection to FREE Healthy Edge Mobile App for iPhone, Android, or Amazon Fire (Up to 4 users)
 • Heart Rate Measurement
 • Measures arms/legs/trunk fat and lean tissue
 • 26 measurements total (full-body and segmental)
 • Segmental Body Composition (including right arm, left arm, right leg, left leg, and trunk)
 • Monitor physique changes and body balance
 • Exclusive new technology - Muscle quality score
 • FDA cleared
 • 1 year warranty - Dare to Compare
 • LIFETIME TECHNICAL SUPPORT
 • بخشی از تجزیه و تحلیل ترکیبی بدن قطعه ای تنها فرکانس پیشرفته جهان

 • اتصال بیسیم به نرم افزار برای آیفون، آندروید،(تا کاربران 4)

 • اندازه گیری ضربان قلب

 • بازوها/پاها/چربی تنه و بافت بدون چربی را اندازه گیری می‌کند

 • مجموع 26 اندازه گیری (تمام بدن و قسمتی)

 • ترکیب بدن بخش دار (شامل دست راست ، بازوی چپ ، پای راست ، پای چپ و تنه)

 • تغییرات فیزیکی و تعادل بدن را کنترل کنید

 • فناوری جدید منحصر به فرد - نمره کیفیت ماهیچه ها

 • FDA تاییدیه